Byggesøknad

Tenker du på å virkeliggjøre et søknadspliktig prosjekt og trenger et foretak som kan være bindeleddet mellom deg og kommunen, som ansvarlig søker?
Vi har sentral godkjenning som ansvarlig søker og kan hjelpe deg.

Vi kan også hjelpe deg hvis det er snakk om å fylle ut søknaden om tiltak uten ansvarsrett.

Ta kontakt for et godt tilbud.

Byggeforskriften deler opp byggesøknadene i 3 deler:

1) Tiltak som ikke er søknadspliktig

Mindre tiltak som ikke trenger søknad eller tillatelse.

Klikk her for viderekobling til direktoratet for byggkvalitet og § 4-1 i SAK.

2) Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Søknad om tiltak uten ansvarsrett. Tiltaket er søknadspliktig, men du som tiltakshaver kan stå som ansvarlig for søknaden.

Klikk her for viderekobling til direktoratet for byggkvalitet og § 3-1 i SAK.

3) Søknad om tillatelse til tiltak

Her kreves det et foretak som skal være ansvarlig for innsending av byggesøknaden til kommunen. Dette foretaket skal virke som et bildeledd mellom tiltakshaver og kommunen.

Her kreves det også søknad om ansvarsretter til alle foretakene som skal utføre oppdrag på det aktuelle prosjektet.