Logo

– Utdannet NITO – takstingeniør og har gjennomført studier i regi av universitetet i Stavanger.
Her ble den gjeldende teknisk forskrift grundig gjennomgått, og etterfulgt med eksamen. Utdanningstidspunkt: 2013.

– Utdannet teknisk fagskole ingeniør, og har gjennomført studier ved fagskolen i Kristiansand linje Byggfag.
Her gikk man gjennom krav til prosjektering, løsninger for utførelser, kontrakter, kuldebro utregninger, U-verdi beregninger osv. Etterfulgt med eksamen. Utdanningstidspunkt: 2011.

– Utdannet tømrermester. En utdanning som han gjennomførte før han startet på fagskolen.
Denne utdanningen deler seg opp i tre deler: Faglig ledelse, Økonomi og Markedsføring. Etterfulgt med eksamen. Utdanningstidspunkt: 2010.

– Godkjent sertifikat fra BVN i forbindelse med oppbygging av våtrom. Dette ble gjennomført i Grimstad 2011.

– Gjennomført lærlingtid som tømrer og ble tildelt svennebrev i 2006.

v/ Truls Aamodt
Oftenesheia 25
4640 Søgne

Telefon: (+47) 90 92 07 44
Epost: post@aamodtbk.no