Veiledende priser 2015 – eks. mva.

Prisene under er kun veiledende. Ta kontakt for ett pristilbud for ditt prosjekt.

Søknad

 • Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett: 4 400 kr
 • Tillatelse til tiltak, ett trinns søknad: 7 800 kr
 • Tillatelse til tiltak, rammetillatelse: 5 900 kr
 • Tillatelse til tiltak, igangsetting: 5 900 kr
 • Nabovarsling, rekommandert (stk. pris): 200 kr

Tegning – Alle tegninger tilpasses i samarbeid med kunde

Garasje, bod eller lignende:

 • Frittliggende bygning (0-50 m2): 3 900 kr
 • Frittliggende bygning (50-150 m2): 5 900 kr

Tilbygg/påbygg til enebolig, rekkehus, fritidsbolig og lignende, opptegning av eksisterende bolig til bruk i byggesøknad er inkludert:

 • Tilbygg (0-50 m2): 4 900 kr
 • Tilbygg (50-100 m2): 6 900 kr
 • Påbygg (grunnflate (80 – 200 m2): 6 900 kr

Frittliggende enebolig, fritidsbolig. Etter detaljerte skisser/ønsker fra kunde

 • For eksempel: 1,5 etasje, saltak, 100 m2 i grunnflate med en saltakskvist, veranda, møblert: 9 500 kr

Alle tegningene inkluderer inntegning av tiltaket på situasjonskart i riktig målestokk.

 

Uavhengig kontroll

Leverer rapport til tiltakshaver for oppbevaring, som dokumentasjon for at våtrommet og lufttettheten er kontrollert.

 • Kontroll av fuktsikring og lufttetthet på for eksempel en vanlig bolig, med 3 våtrom: 6 500 kr

Prosjektering

Statikkberegning, og byggebeskrivelse i henhold til gjeldende TEK.

 • For eksempel vanlig enebolig, 1,5 etasje, saltak, 100 m2 i grunnflate: 5 900 kr