vitilbyr_uavhengigkontrollUavhengig kontroll

Hva er uavhengig kontroll?

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggfeil.
Kontrollen innføres på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil kan være alvorlige.

Vi har sentral godkjenning for kontroll av tiltaksklasse 1.

 

Hvordan skal våtrom kontrolleres?

Kontroll av våtrom skal inneholde:

  • Kontroll av plassering av sluk i plan og høyde som prosjektert
  • Visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk
  • Synliggjøring av eventuell lekkasje fra sisterne ved utløp til gulv
  • Samsvar mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk og at disse produktene benyttes korrekt.

Ta kontakt for et tilbud for kontroll fra et uavhengig foretak.